skip to Main Content

Ons onderwijs

Wij werken op school met jaargroepen. Dat betekent dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Hier leren ze een afgesproken leerstofpakket, wat aangevuld wordt door andere activiteiten zoals een projectweek, en cultuureducatie. In ons lesgeven houden we rekening met verschillen en passen ons onderwijs daarop aan, zowel in leerstof, tijd en tempo.

Om alle leerlingen genoeg aandacht en instructie te geven op zijn/haar niveau, worden ook digitale en adaptieve leermiddelen ingezet worden. De aanpak in groep 1, 2, 3 verschilt van de andere groepen. In deze groepen werken we rond thema’s. Hierin wordt de leerstof verwerkt en geoefend. Het spelen en werken in hoeken wordt hierbij gestimuleerd. Ook in deze groepen staat de ontwikkeling van het kind centraal.

DWF_MB_Nb_Futura_170515_077

Leesbevordering

Elke ochtend starten we met lezen. Leerlingen lenen daarvoor een boek uit onze eigen schoolbibliotheek. Het doel is leesmotivatie en ze te stimuleren om meer te lezen want het goed leren lezen is belangrijk voor de toekomst van elke leerling! We vinden taal een zaak van alle vakken

We werken structureel aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid onder andere door de samenwerking met de bibliotheek. In de onderbouw krijgen de leerlingen regelmatig een boek mee naar huis. Ouders kunnen deze voorlezen waardoor de taalontwikkeling en het leesgedrag gestimuleerd wordt. Twee keer per maand komt groep 2 op woensdag naar school voor een letter en cijferochtend.

ons onderwijs 2

Kanjertraining

De sociaal emotionele ontwikkeling vinden we belangrijk. Voor een goede cognitieve en persoonlijke ontwikkeling moeten kinderen zich veilig voelen. Elke leerling mag zich veilig, geborgen en gewaardeerd voelen. Tegelijkertijd leren we de leerlingen om weerbaar te worden.

Elke week worden er lessen gegeven in de kanjertraining om zo de sociale vaardigheden van leerlingen te versterken. Leerlingen worden zich bewust van hun eigen gedrag en leren ook om hierin verantwoordelijkheid te nemen.

Daarbij maken we op onze school gebruik van de kanjerafspraken:

We hebben respect voor God en elkaar, we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we hebben plezier, we werken samen en we doen mee. Je mag leren om jezelf te zijn!

Back To Top