skip to Main Content

Ons onderwijs

Het team van De Wiekslag staat met enthousiasme en toewijding klaar voor alle kinderen om hen goed onderwijs en een mooie schooltijd te bieden. Zorg,  wederzijds respect, vertrouwen en instructie staan daarbij centraal.

Wij werken op school met jaargroepen. Dat betekent dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Hier leren ze een afgesproken leerstofpakket, wat aangevuld wordt door andere activiteiten zoals een projectweken, cultuureducatie en sportdagen. In ons lesgeven houden we rekening met verschillen, kijken we wat de leerling nodig heeft en passen ons onderwijs daarop aan.

Om alle leerlingen genoeg aandacht en instructie te geven op zijn/haar niveau, worden naast boeken en concrete materialen ook digitale en adaptieve leermiddelen ingezet.

We werken in de hele school met betekenisvolle thema’s. Hierin wordt de leerstof verwerkt en geoefend. In groep 1, 2 en 3 wordt de ontwikkeling voornamelijk spelenderwijs gestimuleerd.

DWF_MB_Nb_Futura_170515_077

Leesbevordering

Elke ochtend starten we in de hele school met lezen. We vinden het belangrijk om leerlingen goed te leren lezen en te laten genieten van lezen. Leerlingen lenen daarvoor boeken uit onze eigen rijke schoolbibliotheek. Ons doel is de leesmotivatie te stimuleren en het belang van lezen te benadrukken. Taal vindt zijn weg in alle vakken.

We werken structureel aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid o.a. door samen te werken met de bibliotheek. In de onderbouw krijgen de leerlingen ook regelmatig een boek mee naar huis. We vinden het belangrijk om ook ouders te stimuleren hun kinderen voor te lezen. Zo wordt de taalontwikkeling en het leesgedrag gemotiveerd.

ons onderwijs 2

Kanjertraining

De sociaal-emotionele ontwikkeling vinden we belangrijk. Voor een goede cognitieve en persoonlijke ontwikkeling moeten kinderen zich veilig voelen. Elke leerling mag zich veilig, geborgen en gewaardeerd voelen. Tegelijkertijd leren we de leerlingen weerbaar te worden.

Elke week worden er lessen gegeven in de kanjertraining om zo de sociale vaardigheden van leerlingen te versterken. Leerlingen worden zich bewust van hun eigen gedrag en leren ook om hierin verantwoordelijkheid te nemen.

Daarbij maken we op onze school gebruik van de kanjerafspraken:

We hebben respect voor God en elkaar, we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we hebben plezier, we werken samen en we doen mee. Je mag leren om jezelf te zijn!

Back To Top